سلام من ابوالفضل شکری هستم، یک

دانش آموخته مهندسی فناوری اطلاعات

مشاور حوزه توسعه کسب و کار

مدرس حوزه دیجیتال مارکتینگ

طراح و توسعه دهنده وب

 

سوابق تحصیلی :

ردیفمحل تحصیلرشته تحصیلی
کارشناسیجهاددانشگاهی شعبه قممهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات
کاردانیجهاددانشگاهی شعبه قمکاردانی فناوری اطلاعات - شبکه
سمت ها و سوابقسال فعالیت
CEO شرکت مشاوران فاواگستر هوشمنداز ۱۳۹۳
مشاوره حوزه توسعه کسب و کار مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه قم۱۳۹۸-۱۳۹۹
طراح وب - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه قماز ۱۳۹۸
کارشناس سئو فروشگاه اینترنتی طیف سنتراز ۱۳۹۸
طراح وب - مرکز آموزش علمی کاربردی بهارآوران نسترن ۱۳۹۹
مسئول کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات رویداد صنعت چاپ، بسته بندی و نشر چاره جو۱۳۹۸
طراح وب - رویداد صنعت چاپ، بسته بندی و نشر چاره جو - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه قم۱۳۹۸
طراح وب - وبسایت شخصی دکتر نصرت ریاحی نیا۱۳۹۸
طراح وب - رویداد صنعت سوهان و حلوا استان قم - دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم۱۳۹۸